Du har makten att förändra ditt liv!

Oavsett vad du har varit med om tidigare, om du är öppen för att ta bort det som begränsar dig och hindrar dig, så kan jag hjälpa dig att hjälpa dig själv för att må bättre i din vardag.

Healing / Medial vägledning. När jag jobbar med ”Divine Oneness” healing går jag igenom många aspekter av ditt energifält. Tittar på: dina chakrasystem, dina ljuskroppar, din förankring i högre dimensioner och mycket mer. Det är en mjuk och kraftfull healingmetod.

Min uppgift är att hjälpa dig att återställa och höja frekvensen på det som är skadat och blockerat vilket innebär att jag transformerar alla lägre frekvenser som görs synliga för oss under arbetets gång.

Ofta kan jag berätta om hur blockeringarna har uppstått och hur du kan komma att känna dig när det läkts.

Under sessionen vägleds vi av ditt och mitt Högre Jag. Arbetet sker alltid utifrån det Högsta Ljuset och den högsta sanningen.

Chakrabalansering / Aurarensning Ibland vill du endast få en kortare healing för att komma i balans eller rensa ut något som du känner stör dig.

En chakrabalansering har för syfte att få dina energier igång för att skapa de bästa förutsättningarna för kroppen, psyket och livet. Ungefär som service på en bil.

Aurarensning handlar om att plocka bort energier som inte är dina eller som stör ditt energifält. Vi kan ofta samla på oss sådana energier i vardagen och bär runt på dessa omedvetet. Att bli kvitt dessa gör att du känner dig mer fokuserad och närvarande i livet.

Se mer information hur behandlingarna går till på: www.sehelalivet.nu
Pris:
Divine Oneness Healing 1200 :- inkl. moms (90 min)

Chakrabalansering 900:- inkl. moms (60 min)

Boka din tid här https://www.sehelalivet.nu/products/healing-medial-vagledning


 

Bokning:
Catrin Skött Lindblom
076-2464639