CranioSacral terapi

Det CranioSacrala systemet bidrar bland annat till att försörja hjärnvävnaden och ryggraden med näring. Dessutom växelverkar det med andra fysiologiska komponenter, exempelvis det endokrina systemet, nervsystemet, och kardiovaskulära funktioner. Därför kan nedsatt funktion i det CranioSacrala systemet orsaka problem av olika slag , exempelvis smärttillstånd.

Flödet i det CranioSacrala systemet kan normaliseras genom lätt beröring av vissa områden på huvud och rygg. Detta förstärker kroppens självläkande processer.

Resultatet är att en rad sjukdomstillstånd och fysiska besvär mildras, däribland
-ryggproblem
-migrän
-whiplash-skador
-stress

Pris: 900:- (60 min)

Viceral terapi

Kroppens inre organ hålls på plats via en komplicerad struktur av bindväv.Hos en frisk, avstressad person är bindväven elastisk och låter organen röra på sig en aning i förhållanbde till varandra på ett harmoniskt sätt.

Men denna rörlighet kan bli nersatt, exempelvis av skador, kirurgiska ingrepp eller ohälsosam livsstil. Kroppen försöker då kompensera bristen på rörlighet, vilket skapar spänningstillstånd, irritation och smärta i olika vävnader.

Den vicerala terapin innebär att inre organ påverkas genom lätt beröring, främst i bukregionen. Organens rörlighet återställs,vilket normaliserar kroppens funktioner. Naturliga läkningsprocesser startar, smärtan reduceras och välbefinnandet ökar.

Pris: 900:- (60 min)

Du kan boka din behandling genom att kontakta Ulf.

 

Ulf Lindgren
Mobil: 0709-409 565
ulf@salvestockholm.se