HomeopatiAkuten blåblommor
Vi tar emot alla med akuta besvär. Det kan var exempelvis halsinfektion, öron- eller bihåleinflammation, hosta, urinvägsinfektion, influensa, virusinfektioner, magbesvär mm.Vi behandlar inte livshotande tillstånd, inte heller akuta tillstånd efter olyckor eller tillstånd som kräver sjukhusresurser.

Vi har nu endast tidsbokning för att minska köerna. Boka via länken nedan eller ring oss på 070-970 98 89. 

* Boka konsultation på 30 minuter om du haft dina besvär upp till 3 veckor
* Boka konsultation på 1 timme om du haft dina besvär längre än 3 veckor.
Vill du veta mer? Titta på vår hemsida www.homeopatiakuten.se 

 

Eller boka här:
Homeopati akut konsultation
30 min 600.00 kr

 

Inom homeopatin finns ett helhetstänkande. Vi tar hänsyn till bakomvarande orsaker, samt det unika i varje fall. Den homeopatiska behandlingen stärker immunförsvaret, så istället för att hamna i en ond spiral av upprepade infektioner och nya antibiotikakurer, skapas bättre motståndskraft. Det i sin tur, ger en samhällsvinst i form av färre och kortare sjukskrivningar, samt minskade kostnader inom den skolmedicinska vården.

Alla som arbetar på HomeopatiAkuten har gedigna kunskaper inom homeopati och basmedicin.

070-970 98 89
http://homeopatiakuten.se/