Inom homeopatin finns ett helhetstänkande. Vi tar hänsyn till bakomvarande orsaker, samt det unika i varje fall. Vi behandlar såväl kroniska som akuta besvär.

De homeopater som arbetar på Salve hälsocenter har gedigna kunskaper inom homeopati och även basmedicin.

För närvarande finns följande homeopater på Salve hälsocenter:
Carita Bramstedt, Tele 070 327 96 99, Email: carita.bramstedt@live.se
Viveca Wilhelmsson, Tele 070 559 88 31, Email: viveca@medica.se www.medica.se
Päivi Barsk, Tele 070 200 79 35, Email: paivi@likamedlika.se www.likamedlika.se
Eva Nordgren, Tele 070/6683568  Email: eva.c.nordgren@hotmail.com

Vid akuta besvär,  gå in på www.homeopatiakuten.se och kontakta någon av de homeopater som presenteras där.
Den homeopatiska behandlingen stärker immunförsvaret, så istället för att hamna i en ond spiral av upprepade infektioner och nya antibiotikakurer, skapas bättre motståndskraft.