Inom homeopatin finns ett helhetstänkande. Vi tar hänsyn till bakomvarande orsaker, samt det unika i varje fall. Vi behandlar såväl kroniska som akuta besvär.

De homeopater som arbetar på Salve hälsocenter har gedigna kunskaper inom homeopati och även basmedicin.

För närvarande finns följande homeopater på Salve hälsocenter:
Carita Bramstedt, Tele 070 327 96 99, Email: carita.bramstedt@live.se
Bokning hos Carita kan även göras via Bokadirekt, https://caritabramstedtsthlm.bokadirekt.se

Eva Nordgren, Tele 070/6683568  Email: eva.c.nordgren@hotmail.com

Den homeopatiska behandlingen stärker immunförsvaret, så istället för att hamna i en ond spiral av upprepade infektioner och nya antibiotikakurer, skapas bättre motståndskraft.