Klassisk homeopati behandlar hela dig!

Behandling är individuell och utgår utifrån alla dina symtom -fysiska, mentala och emotionella. Med hjälp av optimalt valt homeopatisk läkemedel behandlar homeopatin sjukdomen i grunden och stimulerar organismens läkande kraft.

Under en homeopatisk konsultation klargör jag patientens nuvarande tillstånd och ordinierar ett läkemedel (finns över 2500), som omfamnar patientens symtombild och stimulerar kroppens egen läkningsfårmåga.

Homeopati fungerar lika bra i akuta som kroniska tillstånd, till exempel brustet hjärta, PMS-besvär, öroninflamation.

Pris:
Konsultation 600 kr

SONY DSC
Elisabet Balbo

Mobil: 0739-122129
elisabetbalbo@gmail.com