blåblommorÄr du sjuk utan att förstå varför och hur du ska läka?
Våra olika sjukdomssymtom är signaler från kroppen och vårt undermedvetna att den behöver bli sedd och lyssnad till. Om vi medicinskt behandlar ett symtom utan att gå in på grundorsakerna kommer obalansen att ta form igen på något sätt. Elden slutar inte brinna för att du klipper av brandlarmet när det tjuter.

Jag har upptäckt att det inte hjälper att bara behandla den fysiska åkomman utan vi måste gå djupare in i oss själva och se var vi har våra känslomässiga sår som ”blöder” och skapar obalans i kroppen. Dessa känslosår som aldrig blivit sedda eller fått komma till uttryck skapar så småningom sår i vår fysiska kropp. Som jag ser det, är det en viktig del av läkningen att komma i kontakt med kropp och känslor och vidare till våra förnekade känslor. Där kommer du att upptäcka en del av ditt försvar. Vilka föreställningar, beteenden och vanor du har i dina relationer, ditt arbete, till mat och till livet. Att känna och uttrycka känslor och se var i livet vi förlorar kraft genom att upprepa gamla mönster, där finns en stor del av läkningen.

När vi genomgår olika läkningsprocesser behöver vi också se över vad vi äter och vilken näring vi får i oss. Många har en tarm med överskott av candida och en del har parasiter som ligger som en grund till andra obalanser. Jag testar fram vad du behöver för näring, naturmedel och vad du kanske ska undvika att äta ett tag framöver för att hjälpa din kropp att läka.

Jag balanserar även din kropp med akupressur, för att lösa upp energiblockeringar.

Kinesiologi är en blandning av västerländsk fysiologi och österländs kunskap om människans energisystem, ex akupunktursystemet. Grunden i kinesiologi är olika muskeltester. Med hjälp av dessa muskeltester går det att kommunicera med kroppens olika delar, genom nerv- och energisystemet. Här får kroppen en möjlighet att berätta hur den mår t. ex. vad som är i prioritet, vilka näringsbrister som finns, förgiftningar, matöverkänslighet etc. Våra muskler är kopplade till olika inre organ, hormonella körtlar, akupunkturmeridianer. Via muskeltester ger kroppen respons. Tillämpad kinesiolog grundades 1964 av kiropraktikern George Goodheart.

”Det går inte att försumma roten och likväl vårda grenarna”
Konfucius

Pris: 800:-

Ulla Möller
Mobil 0735-740415
www.urkraftnatur.se