NACK- OCH KÄKLEDSBEHANDLING
En stark behandling som mjukar upp nackens djupa muskler och käkledsmuskulaturen. Spänningar i käkleden har ofta funnits till under lång tid och kan därför sitta väldigt djupt. Behandling av dessa är mycket effektiv och innebär långsiktig välmående för hela kroppen. Man kan dock räkna med lite ömhet och dåsighet som kan hålla i sig upp till två dagar efter behandling.
Priser 1200:-/900:-/700:- (120min/90min/60min)

MUSKULERING
En effektiv metod för att arbeta med specifika muskelgrupper eller problemområden. Terapeuten arbetar bl.a med att öka töjbarheten i kroppens vävnader, lösa upp muskelspänningar samt öka muskelkraften hos patienten.  Muskulering fungerar även utmärkt som skadeförebyggande.
Priser 1200:-/900:-/700:- (120min/90min/60min)

REVOLVING
Revolving betyder ”att återskapa rörelse runt en axel”. Metoden används främst för att lossa det som fastnat, bryta negativa rörelsemönster och öka rörelseförmågan.
Runt och i varje muskel finns muskelfascia (bindvävshinna). En välmående fascia ska vara avspänd, mjuk och glida friktionsfritt. Den ska vara lätt att separera och ha förmågan att kunna arbeta och röra sig utan problem. Vid skada, stress, stillastående/sittande uppkommer spänningar och triggerpunkter i muskler. Fascian tappar då en del av sin elasticitet, vilket kan återskapas med hjälp av revolving som är en myofasciell teknik. I revolving arbetar terapeuten längs med muskelns fiberriktning och förlägger muskeln i ett utsträckt läge. Detta resulterar i en tydlig förbättring och ökat välmående i kroppens fascior.
Priser 1200:-/900:-/700:- (120min/90min/60min)

Oldoz webOldoz Javidi- Body&Mind terapeut
tel. 072-3075547
oldozjavidi@hotmail.com
http://www.oldozjavidi.com
Jag är utbildad medicinsk massageterapeut och lymfmassör samt lärd och tränad inom mindfulness, healing, energimassage och release av muskelminnesspänningar.
Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv av kropp, själ och sinne då jag utgår från att allting hänger ihop, från topp till tå, inifrån ut och utifrån in.
Välkommen att kontakta mig om du har frågor om de olika behandlingar eller vill göra din bokning per telefon eller mail.