Gestaltterapi

Det betyder i korthet att:

* Den lyfter fram människans självmedvetande och meningsskapande inom ramen för en subjektiv konstruerad värld.
* Den betonar relationernas betydelse för identitetsskapande och upprätthållande av psykisk hälsa.
* Den framhåller en känslomässig förankring i livet genom användande av en fenomenologisk metod.
* Den strävar efter att etablera individen i en situation av frihet, val och ansvar i den egna livssituationen.

Gestaltterapi idag är interpersonell och vilar på en existentiell grund. Gestaltterapin har utvecklats till en relationell terapiform där mötet, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna.

Målet med gestaltterapi är att du genom ökad medvetenhet och stärkt självstöd ska kunna bestämma kursen i ditt liv, upptäcka fler valmöjligheter och stretcha dina gränser – privat, personligt, relationellt, proffessionellt och politiskt.

I kroppen lagrar vi minnen för allt vi upplevt. Kroppen ger också tydliga signaler om hur vi har det. För att komma fram till vad som är oavslutat eller oformulerat och som behöver uttryckas, arbetar vi mycket med vår kroppslighet inom gestaltterapin. Sinnesförnimmelser, känslor och intellekt ges samma värde.

Varmt välkommen att kontakta mig!
Linda Geitner

Gestaltterapeut under utbildning

070-4224435

linda.gestaltformation@gmail.com