blåblommorSöndagseftermiddagar med meditation på Salve

Genom att meditera kan du lättare klara av stressen i vardagen och få bättre balans i tillvaron.
Den metod vi använder är enkel och passar alla.
Under dessa söndagseftermiddagar samtalar vi också om våra drömmar. Hur kan vi förstå dem och ta tillvara den kunskap de ger oss om oss själva?
Vi kommer även tala om karma/dharma och om reinkarnationsbegreppet. Hur kan de utmaningar vi möter bli till värdefulla erfarenheter som får oss att växa och vad betyder återfödelseperspektivet för förståelsen av våra liv?

Tid: Vi träffas en söndag i månaden, tid och datum är:
13/12, 13-15.30
Våren 2016:
31/1, 13/3, 10/4 och 22/5
kl. 13 – 15.30

Pris: 200:- /tillfälle

 

margareta web

Maria ForsmanAnmälan och frågor
Margareta Paulsson, Meditationslärare,  Reikimaster,  Lärare/Symbolterapeut
070-648 26 59,  margareta@frukulla.se
Maria Forsman, Meditationslärare Reikimaster Psykoterapeut
070-624 85 78